Arıtma tesisleri şehircilik açısından ilk sıradaki gündem konusudur. Alanlarındaki tesislerin inşası, ulaşım kanallarının standartlara uygun olarak inşası, temiz ve tedbirlerin alınması konularında; İsale Hattı, Depolar, Kaptaj, Şebeke Hattı, Kanalizasyon Şebekesi, Arıtma Sistemi gibi hizmetler sunarız.