Biiz İnşaat faaliyetlerinin odak noktası, teknolojik ve endüstriyel projeleridir. Geniş uzmanlık alanı, müteahhit olarak dünyanın her yanında büyük çaplı altyapı projelerinin başarı ile sonuçlandırılmasında önemli paya sahiptir.